top of page

Felefemiz

FELSEFEMİZ

İyi bir liseye yerleşebilmek için gerekli bilgilerle donanmış,

Etkin ve aktif öğrenmeyi becerebilmiş,

Öğrenmeyi öğrenmiş ve bunun için çaba göstermiş,

Öğretilme yerine, öğrenme odaklı olabilmiş

Zamanı iyi kullanabilen,

Planlı çalışma alışkanlığı kazanmış,

Kendine güvenen, kişiliği gelişmiş,

Değişime açık olan; sorumluluklarını bilen ve yerine getiren,

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,

Bağımsızlığa, demokrasiye sahip çıkan,

Türk ulusunun milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini davranış biçimi haline getirmiş,

Ailesini, yurdunu, ulusunu seven ve daima yüceltmeye çalışan,

Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı,

Kalkınma ve refahın, çalışmanın sonunda olduğunu bilen,

İnsanların bireysel farklılıklarını bir zenginlik olarak algılayan ve bunlara saygı duyan, yeteneklerine

değer veren,

Kendisiyle barışık, özsaygısını geliştirmiş, kendini tanıyan ve ifade edebilen

İnsan haklarına saygılı ve barıştan yana olan,

Özgür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip,

Sanat ve kültüre önem veren,

Doğayı tanıyan, doğaya saygılı olan,

bireyler yetiştirmektir.

bottom of page